Nieuws

 • Algemene Ledenvergadering BVPP 12 april 2019

  12/04/2000
  Ledenvoordeel

  Agenda

  1. Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 13 april 2018
  4. Jaarverslag 2018 door secretaris
  5. Behandeling van de Jaarrekening 2018 door Toin van den Oever, penningmeester
  6. Verslag van de ’Kascommissie 2018’
  7. Bespreken ‘Begroting 2019’ door de Penningmeester Toin van den Oever
  8. Benoeming leden kascommissie 2019

  Bestuursaangelegenheden

  Bestuursverkiezing.
  Reglementair aftredend zijn de hoofdbestuursleden Cor Verbogt.
  Cor heeft zich wederom verkiesbaar gesteld voor een volgende periode.

  Voorstel hoofdbestuur

  1. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Cor Verbogt als hoofdbestuurslid te herbenoemen.
   Cor Verbogt heeft zich wederom beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap. In dat verband stelt het hoofdbestuur de Raad van Afgevaardigden voor om Cor Verbogt als voorzitter van de BVPP te herbenoemen.
  2. Ontwikkelingen BVPP (spreker Cor Verbogt).
  3. Actuele zaken uit het overleg (spreker Joost Bol).
  4. Behandelen van de ingediende voorstellen.
  5. Algemene Vergadering 2020. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering te houden op vrijdag 17 April 2020.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting