Nieuws

 • CAO akkoord ING: werkgeluk centraal

  06/03/2019
  @VICE

  'Minder regels, meer principes' is het motto van het onderhandelingsresultaat over de ING-cao. Dat is even wennen, zowel voor jou als voor jouw leidinggevende. De bonden vinden jouw werkgeluk van belang en zij hebben daarom afspraken gemaakt om hier zo concreet mogelijk invulling aan te geven.

  Beloning en waarderen: 2 x 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering en vervanging voor afschaffing beoordelingsverhoging.

  Per 1 september 2019 en 2020 krijg je er 3% bij. Ook krijg je in 2020 een eenmalige uitkering van 0,75%. De verhoging die je krijgt op basis van een beoordeling, komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een budgetneutrale oplossing. De cao is voor 2 jaar afgesproken.

  Werkgeluk: minder regels, een vervangingsbudget en coaches

  Er zal zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met jouw individuele omstandigheden. Dat betekent dat je daarover in gesprek zal gaan met je leidinggevende. Dat is voor beiden wennen. Om jou daarbij te helpen hebben wij afgesproken dat er intern collega’s worden opgeleid om jou te helpen het gesprek over jouw toekomst aan te gaan. Ook je leidinggevende zal leren hiermee om te gaan. Bij uitvraag bleek dat, als het issue 'tijd' aandacht krijgt, dit het meeste werkgeluk zou opleveren. Daarom is er een budget van 0,4% afgesproken. Van dat budget wordt een zogenaamde pool van werkgelukbrengers (vervangers) ingericht, zodat jij tijd hebt voor jouw ontwikkeling en jouw privé.

  Agile-cao: wat flexibeler en jij wordt betrokken

  Gedurende de looptijd van de cao zal er rondom de thema’s tijd en inzetbaarheid gekeken worden wat nu het beste werkt. Dat zal op een agile manier tussentijds gebeuren. En natuurlijk wordt jij als medewerker daar nadrukkelijk bij betrokken. Ook initiatieven rondom het thema tijd (voor de kantoren kan dat anders zijn dan in Amsterdam of Leeuwarden) van medewerkers zelf zullen op een agile manier aangepakt worden. Voor dat laatste is een budget van 0,1% afgesproken.

  Inzetbaarheid en vakmanschap: focus op plan B

  Het blijft belangrijk om aan jouw eigen inzetbaarheid te blijven werken. Daarom zullen de afspraken over inzetbaarheid en vakmanschap nog steeds het hart van de cao blijven. Wel zal nu de focus op aan het werk blijven bij ING (plan B) komen te liggen. Dit betekent dat jij moet weten waar ING naar toe wil, zodat jij jouw plannen daarop kan maken. Om je daarbij te helpen kan je ook weer terecht bij de interne coaches. De individuele leerrekening, waarbij jij fiscaalvriendelijk een budget krijgt voor jouw ontwikkeling, dat je eventueel mee kan nemen naar een andere werkgever, zal in 2019 realiteit worden.

  Tijd: budgetten, zeggenschap over bereikbaarheid, pilot onbeperkt verlof en 4 x 9

  Tijd was het belangrijkste issue voor de meeste medewerkers, zo bleek uit het onderzoek onder medewerkers, daarom zijn er afspraken gemaakt over budgetten om tijd issues op te lossen (zie hierboven). Daarnaast is het principe afgesproken dat jijzelf over jouw eigen bereikbaarheid gaat. Er zal een pilot gestart worden over onbeperkt verlof. Tenslotte blijft de 36-urige werkweek (ook in de vorm van 4 x 9 uur werken) bestaan. De commotie, die hierover was ontstaan, deed ING inzien dat hun voorstel om de 4 x 9 uur-mogelijkheid af te schaffen, ongelukkig was. De cao-tekst hieromtrent wijzigt niet.

  Maatschappelijke relevantie: mantelzorg, onderwijs, duurzaamheid en medewerkers met een arbeidsbeperking

  Mantelzorg is voor menig ING-er een zorg. Daarom hebben de bonden afgesproken dat in principe jij gefaciliteerd wordt bij je mantelzorgtaken. Daarbij is een goed gesprek met je leidinggevende en redelijkheid en billijkheid leidend. Wel is daarvoor een budget gereserveerd. Daarnaast kan je naast je werk bij opteren voor werk in het onderwijs (voor bijvoorbeeld 1 dag). Ook krijg je een budget voor advies over de duurzaamheid van je woning. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot (toekomstige) medewerkers met een arbeidsbeperking

  Download of bekijk de documenten m.b.t. het akkoord:

  Cao 2019-2020 vakmanschap en werkgeluk in agile cao

  Onderhandelingsresultaat cao ING Bank 2019-2020